Spændende information og begivenheder i diamantverdenen

Ny forskning: 1 billiard ton diamanter ligger under jordens overflade

Diamanters sjældenhed, har været et større emne i diamantindustrien henover de seneste år. Diamanter har været opfattet som værende en værdifuld sten, med sin værdi direkte forbundet til den enkeltes raritet.

Diamantkrystaller kan kun gro under det helt rigtige miljø, dybt i jordens indre, med rette tryk og temperaturforhold. Disse forhold, ses overraskende hyppigt i jordens indre. Dog befinder diamanters bedste leveforhold sig så dybt, at ingen udgravning hidtil er kommet i nærheden af at nå disse længder. De diamanter vi kan udgrave, befinder sig i forholdsvis tæt på jordens overflade, sammenlignet med diamanternes egentlige oprindelse.

I en artikel udgivet af MIT, viser et nyt studie foretaget forskere fra adskillige amerikanske universiteter, at jordens diamantbeholdning synes at være langt større end først antaget. Ikke blot en smule, men så meget som en billiard ton af diamanter ligger gemt under jordens overflade. Dette studie blev foretaget af en grundig gennemgang og undersøgelse af seismisk data. Disse undersøgelser er udviklet gennem en metode der gør brug af lydbølger, til at danne sig et billede og en forklaring af jordens lag, deres massefylde og temperatur forhold. For hver ændring af densitet og komposition af jordens indre, vil lydbølgerne rejse i forskellige hastigheder.

Forskere har herigennem opfanget og analyseret en respons, der giver tegn på at nogle områder af jorden består af helt op til 1-2% diamanter. Det nye fund, danner grundlag for en beregning på at jordens beholdning af diamanter ligger på en billiard ton, hvilke er 1000 gange mere end først antaget.

Sjældenheden af en diamant, kan derved virke svindende. Dog, befinder disse diamanter sig så langt under jordens overflade, at vi endnu ikke har mulighed for at kunne nå dem. De diamanter der i dag mines, udgraves fra et område hvor diamanterne gennem vulkansk aktivitet er ført tæt på jordens overflade. Såfremt disse diamanter en dag når jordens overflade, vil det være en brøkdel der er overlever den voldsomme transport ved vulkansk aktivitet, i god behold. Af alle udgravede diamanter på verdensplan, er kun cirka 30% af ædelstenskvalitet, som kan bruges i smykker.

Diamanter af ædelstenskvalitet er forsat en sjældenhed. Skønt jordens høje diamantbeholdning, er en diamant af ædelstenskvalitet af fin klarhed og farve, og af en fornuftig størrelse, et helt unikt og enestående fænomen.

Her kommer der snart flere spændende nyheder – kig ind igen snart.